Friday, 11 June 2010

Muzejski vlak Steam Train, Slovenia

The stem train Muzejski vlak at Mokronong Station on the Bohinj Railway in Slovenia.

No comments:

Post a Comment